Digitale patronen

INDUSTRIËLE DAMES- EN BEDRIJFSCONFECTIE

MODELONTWIKKELING

Op basis van schetsen, foto’s of modelbesprekingen geven wij het basispatroon vorm en stijl. Hiervan wordt een toile gemaakt om te beoordelen of het ontwerp beantwoordt aan de gestelde verwachtingen.

Het digitaliseringsproces gebeurt met behulp van CAD-Software GRAFIS. Hiermee kunnen de patronen naar de meest gangbare bestandsformaten binnen de confectie-industrie geconverteerd worden (o.a. Gerber, Lectra, …).

Maatwerk

De maattabellen zijn opgemaakt volgens standaard of individuele maten. Eveneens kunnen bedrijf gerelateerde maatsystemen geïncorporeerd worden.

Graderen

Alle modellen kunnen naar de gewenste maten gegradeerd worden.

Stofberekening

Vóór het productieproces van start gaat, krijgt u een inschatting van het totaal aantal benodigde stof.

Technische fiche

Een goed gedetailleerde fiche zorgt voor een correcte communicatie met het productie atelier.

Plotten

Indien gewenst, leveren wij ook hard copies van de patronen in pdf formaat (A0+).